TIN TỨC  Công khai thông tin tại Lễ mở thầu (Kỳ 2)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Tư vấn công trình:

Tư vấn 1

Tư vấn 02
 Kinh doanh:

Sales 01

Sales 02
 Hotline: 0989 072 766
02839 212 757
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Online: 4
  • Số lượt truy cập: 3936043
Công khai thông tin tại Lễ mở thầu (Kỳ 2)

 

Tiếp theo Kỳ 1 bài viết Công khai thông tin tại Lễ mở thầu đăng trên Báo Đấu thầu số 58 ra ngày 31/3/2015, Kỳ 2 bài viết này tiếp tục đề cập đến những thủ tục có liên quan đến Lễ mở thầu mà bên mời thầu phải nắm rõ để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, ngoài các nội dung về thời gian thực hiện Lễ mở thầu, đối tượng tham dự Lễ mở thầu, HSDT được mở tại Lễ mở thầu và những thông tin được công khai trong Lễ mở thầu, bên mời thầu cần nắm rõ các quy định liên quan đến việc niêm phong hồ sơ dự thầu (HSDT). Đây cũng là nội dung thứ năm mà bên mời thầu cần quan tâm tiếp theo 4 nội dung mà người viết đã đề cập từ Kỳ trước.

 Việc đầu tiên tại Lễ mở thầu là bên mời thầu phải kiểm tra niêm phong của từng HSDT (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định) để đảm bảo thông tin của từng HSDT của nhà thầu không bị tiết lộ và tình trạng niêm phong cần công khai trong Lễ mở thầu như nêu ở trên. Lưu ý là việc nhà thầu nào đó không niêm phong HSDT của mình không phải là cơ sở để loại bỏ HSDT của nhà thầu. Riêng đối với phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, bên mời thầu và các nhà thầu tham dự mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT) thống nhất cách niêm phong HSĐXTC của tất cả các nhà thầu và bên mời thầu có trách nhiệm bảo quản các túi hồ sơ nêu trên theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi mở HSĐXTC. Đây là quy định mới của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nhằm mục đích tránh việc thông đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu như đề cập ở phần trên.

 Thứ sáu là về Biên bản mở thầu. Đại diện bên mời thầu phải ghi trung thực các thông tin nêu ở trên được kê khai trong HSDT của từng nhà thầu vào Biên bản mở thầu. Bên mời thầu và đại diện của các nhà thầu tham dự Lễ mở thầu sẽ ký vào Biên bản. Lưu ý rằng việc thiếu chữ ký của nhà thầu nào đó trong Biên bản mở thầu sẽ không làm cho Biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu.

 Thứ bảy là về HSDT bản gốc. Theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu tham dự thầu sẽ phải nộp 1 bản gốc và một số bản chụp HSDT theo yêu cầu của HSMT, tại Lễ mở thầu, bên mời thầu công khai thông tin này. Trường hợp nhà thầu không có bản gốc HSDT thì HSDT đó sẽ bị đánh giá là không đáp ứng tính hợp lệ của HSDT theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điểm a Khoản 2 Điều 18). Tuy nhiên, bên mời thầu không được quyền loại bỏ bất kỳ HSDT nào tại Lễ mở thầu. Đối với phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSĐXTC nào của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi mở HSĐXTC, mà chỉ được xem xét trong bước đánh giá HSDT. Tại Lễ mở thầu, đại diện của bên mời thầu cũng phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có); giấy uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thoả thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSDT. Cuối cùng, bên mời thầu phải bảo quản tất cả bản gốc HSDT của các nhà thầu theo chế độ mật. 

 Tóm lại, theo phân tích nêu tại bài viết Công khai thông tin tại Lễ mở thầu, không chỉ bên mời thầu cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của Lễ mở thầu để thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, mà nhà thầu cũng cần nắm rõ quy định này để đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia đấu thầu. Việc công khai, minh bạch thông tin trong đấu thầu luôn được coi là công cụ đắc lực để giúp mỗi cuộc đấu thầu có tính cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo tính công bằng cho các nhà thầu tham dự thầu. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu hiện cũng đang khuyến khích các bên mời thầu chuyển dần từ mô hình đấu thầu truyền thống sang hình thức đấu thầu qua mạng, trong đó bao gồm mở thầu qua mạng để ngày càng tăng cao tính minh bạch, công khai thông tin đấu thầu, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính, chi phí tổ chức đấu thầu, tham dự thầu của cả hai bên trong quá trình đấu thầu.

Tùng Anh