THƯ VIỆN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Tư vấn công trình:

Tư vấn 1

Tư vấn 02
 Kinh doanh:

Sales 01

Sales 02
 Hotline: 0989 072 766
0839 212 757
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Online: 24
  • Số lượt truy cập: 2025057
TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 248:1998 VỀ VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7570:2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA ( YÊU CẦU KỸ THUẬT Aggregates for concrete and mortar  Specifications
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10800:2015 VỀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN - BỂ LỌC CHẬM VÀ BỂ CHỨA NƯỚC SINH HOẠT
QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 07-10:2016/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07-2:2016/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07-1:2016/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-8:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07-7:2016/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-5:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07-4:2016/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07-3:2016/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUYNEN KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG Protection of structures against lightning - Guide for design, inspection and maintenance
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4252:2012 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG Procedures for formulation of the building organization design and the building works design
« 1 2 3 4 5 »