HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Tư vấn công trình:

Tư vấn 1

Tư vấn 02
 Kinh doanh:

Sales 01

Sales 02
 Hotline: 0989 072 766
02839 212 757
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Online: 10
  • Số lượt truy cập: 4008590
Lựa chọn nhà thầu tư vấn
Lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình có gì khác với lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình?

Khi lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, bên mời thầu có thể áp dụng tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu, còn khi lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng thì không phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Nhà thầu thi công xây dựng phải nộp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đấu thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, còn nhà thầu tư vấn không phải nộp các bảo lãnh nhưng phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.


Khi xét thầu tư vấn xây dựng, năng lực về nhân sự được chú trọng đánh giá cao hơn năng lực tài chính của tổ chức tư vấn. Còn trong xét thầu thi công xây dựng, kinh nghiệm và năng lực tài hcính của nhà thầu được chú trọng hơn.


Khi xét thầu tư vấn, nhà thầu có hồ sơ dự thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất thì được mời đến đàm phán về giá và nếu có giá hợp lý thì được trao hợp đồng; còn trong trường hợp xét thầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thì chỉ những nhà thầu đạt mức tối thiểu về kỹ thuật trở lên mới được xét tiếp về giá, nhà thầu trúng thầu là nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật theo quy định, có giá hợp lý và đem lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

Theo dichvuxaydung