TƯ VẤN THIẾT KẾ Cung cấp trò chơi trẻ em
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Tư vấn công trình:

Tư vấn 1

Tư vấn 02
 Kinh doanh:

Sales 01

Sales 02
 Hotline: 0989 072 766
02839 212 757
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Online: 2
  • Số lượt truy cập: 4065386
Green PlayStation - Complete Play Equipment Solution

Model No. :     GPH11 – 00101
Size (m) :   5.8 x 5.8 x 9
Age :    2 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00201
Size (m) :   8.7 x 6.1 x 5.1
Age :    3 ~ 12 years

 

Model No. :     GPH11 00202
Size (m) :   6.4 x 4.0 x 4.7 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00301
Size (m) :    12.8 x 7.3 x 4.8 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00302
Size (m) :    5.8 x 5.8 x 9
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00401
Size (m) :   10.8 x 8.1 x 5.1 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00402
Size (m) :   10.8 x 9 x 5.1 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00501
Size (m) :    9 x 5 x 4.5 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00502
Size (m) :    8.0 x 5.5 x 5.2 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00601
Size (m) :   4.6 x 1.8 x 4.5 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00602
Size (m) :    6.5 x 5.0 x 4.5 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00603
Size (m) :    7.0 x 4.9 x 4.5 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00701
Size (m) :   11.8 x 7.4 x 4.2 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 00702
Size (m) :   13.6 x 11.5 x 4.5 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 01501
Size (m) :   7.5 x 6.6 x 3.7 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 01502
Size (m) :    8.8 X 5.7 X 3.7 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 01601
Size (m) :   9.0 X 4.5 X 3.8 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 01602
Size (m) :    9.3 X 5.6 X 3.8 m
Age :    3 ~ 12

 

 

Model No. :     GPH11 01701
Size (m) :    6.0 X 4.0 X 3.6 m
Age :    3 ~ 12

 

Model No. :     GPH11 01702
Size (m) :    7.8 X 6.2 X 3.8 m
Age :    3 ~ 12