HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 Tư vấn công trình:

Tư vấn 1

Tư vấn 02
 Kinh doanh:

Sales 01

Sales 02
 Hotline: 0989 072 766
02839 212 757
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Online: 5
  • Số lượt truy cập: 4008616
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo AT chịu lực
Bạn Vũ Đức Bình Tại ở địa chỉ dbinhvu@yahoo.com có gửi câu hỏi thắc mắc về vấn đề kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Nội dung câu hỏi: Dựa theo quy định tại Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008, vừa qua, chúng tôi có đề xuất đơn vị tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng cũng chính là đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán của chính công trình đó.

Nhưng Sở Xây dựng lại yêu cầu chúng tôi phải chọn đơn vị tư vấn khác để thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng vì theo Sở Xây dựng thì đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán của công trình, nghĩa là đã tham gia vào thiết kế cho chính công trình đó, nên không đảm bảo yêu cầu về tính độc lập khách quan trong việc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình. Việc Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán không được tham gia làm tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng của chính công trình đó là đúng hay không?

Xin gửi đến anh Bình, câu trả lời từ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cụ thể như sau:

Theo quy định tại Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008 hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, tổ chức thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng là tổ chức không tham gia khảo sát, thiết kế, thi công, cung ứng vật tư thiết bị, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng cho chính công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận. Công tác thẩm tra thiết kế - dự toán là việc đánh giá chất lượng thiết kế công trình, vì vậy Công ty của bạn nếu đáp ứng được yêu cầu về điều kiện năng lực và đảm bảo tính độc lập, khách quan như quy định tại Khoản 1 Mục II, Khoản 2 Mục III của Thông tư 16, Điều 6 của Thông tư số 22/2009/TT-BXD và Điều 3 của Nghị định số

85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

xây dựng theo Luật Xây dựng thì đủ điều kiện để Chủ đầu tư lựa chọn thực hiện kiểm tra, chứng nhận

đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng cho chính công trình Công ty đã thực hiện thẩm tra thiết kế - dự toán